Privacy policy

Isikuandmete töötlemise tingimused


1.1. Teenusepakkuja töötleb Kasutaja isikuandmeid tema nõusoleku alusel, vastavalt Kasutustingimustele, eesmärgiga pakkuda Teenuseid ja tagada Veebikeskkonna ülesannetega seotud mis tahes informatsiooni kättesaadavus. 

1.2. Kasutajal on võimalus avaldada Veebikeskkonnas oma CV, milles isikuandmed on teistele Kasutajatele kättesaadavad vastavalt Kasutaja poolt määratud seadetele oma andmete kuvamiseks (edaspidi Seaded).

1.3. Kasutajakonto Seadetes on Kasutajal võimalus kontrollida ligipääsetavust nii oma CV-le tervikuna kui üksikandmetele, eelkõige sellistele nagu nimi, perekonnanimi, kontaktandmed, vanus, keskmine hinne, CV reiting.

1.4. Kui Kasutaja muudab CV oleku aktiivseks („Avaldatud“), annab see Teenusepakkujale vaikimisi õiguse avaldada teistele Kasutajatele kõik Kasutaja poolt lisatud isiklikud andmed, vastavalt Kasutaja poolt valitud Seadetele.

1.5. Kui Kasutaja CV olek on passiivne („Avaldamata“), ei ole Kasutaja isikuandmed teistele Teenuste Kasutajatele nähtavad.

1.6. Kui Kasutaja kasutas mõne andme puhul nende avalikustamise võimalust ja valis seejärel nende peitmise võimaluse, ei ole Teenusepakkuja vastutav nende andmete kättesaadavuse eest isikutele, kes salvestasid need andmeid ajal, kui need olid kättesaadavad.

1.7. Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid, mida Kasutaja on Veebikeskkonda ise sisestanud või importinud kolmandalt isikult Veebikeskkonna kaudu

1.8. Kasutaja lubab Teenusepakkujal töödelda enda poolt nimetatud kontaktandmeid, et Teenuste Kasutajad saaksid temaga ühendust võtta.

1.9. Kui Kasutaja lisab kandideerimisel oma CV, siis loetakse, et ta on nõus ametikoha avaldajale üle andma kõik oma CV-sse kantud isikuandmed, sõltumata Kasutaja valitud andmete avalikustamise tasemest oma Kasutajakonto Seadetes. Pooled lähtuvad sellest, et kandideerimisavalduse saatmisega annab Kasutaja ise oma isikuandmed üle.

1.10. Teenusepakkujal ei ole vaikimisi kohustust Kasutaja isikuandmeid automaatselt kolmandatele isikutele üle kanda. Isikuandmete edastamiseks kolmandatele isikutele peab Kasutaja esitama Teenusepakkujale kirjaliku avalduse, milles on näidatud, kellele ja millised isikuandmed Kasutaja soovib üle anda.

1.11. Teenusepakkuja ei vastuta Veebikeskkonna Kasutaja isikuandmete edasise kasutamise eest, kui need saavad avalikuks tema Teenuste kasutamise käigus.

1.12. Kasutaja lubab Teenusepakkujal töödelda enda andmeid, sealhulgas isikuandmeid, lisaks Veebikeskkonnale ka Veebikeskkonna andmete alusel koostatud Andmebaasides. Kasutaja lubab Teenusepakkujal töödelda isikuandmeid ka siis, kui tema CV on avaldamata olekus või Kasutaja on selle Veebikeskkonnast eemaldanud.

1.13. Kasutaja lubab Teenusepakkujal kasutada oma isikuandmeid statistilistel eesmärkidel, et analüüsida turusuundumusi ja parandada pakutavaid Teenuseid. Teenusepakkuja ei edasta käesoleva punkti alusel töödeldud isikuandmeid edasiseks töötlemiseks kolmandatele isikutele.

1.14. Kasutajal on igal ajal võimalus oma Kasutajakonto deaktiveerida, mille tulemusena tema Kasutajakonto suletakse ja sellega seotud andmed pole enam Kasutajale kättesaadavad. Andmed jäävad Teenusepakkuja Andmebaasi.

1.15. Kasutajal on õigus küsida Teenusepakkujalt teavet isikute kohta, kes on tema isikuandmetega tutvunud, kui selline teave ei ole Veebikeskkonnas otse kättesaadav, kuid mitte tihedamalt kui üks kord kuus.

1.16. Kui Kasutaja ei soovi oma isikuandmete edasist töötlemist, peab ta saatma Teenusepakkujale vastava kirjaliku avalduse. Andmed kustutatakse ühe kuu jooksul pärast eespool nimetatud taotluse kättesaamist.

1.17. Nõustudes Kasutustingimustega ja alustades Veebikeskkonna kasutamist nõustub Kasutaja Teenusepakkuja Küpsiste kasutamisega Veebikeskkonnas Teenuste isikupärasemaks muutmiseks ja täiustamiseks.FF