Mis on kaaskiri ja kuidas seda koostada?

30.04.2020

Kaaskirja vormistamisel pole kindlaid reegleid, küll aga on kaaskirjal selge eesmärk ja omad põhitõed, mida peaks silmas pidama.


Mis on kaaskiri?

Kaaskiri ehk sooviavaldus on kuni ühe leheküljeline dokument või kiri (e-maili saatmisel võib sisu otse kirja sisestada), mis tutvustab tööotsija sobivust kandideeritavale ametikohale tuues välja tema eelneva töökogemuse, oskused, motivatsiooni ja huvi töö vastu. Kaaskirja võib vormistada eraldi dokumendina või lisada selle e-maili teel kandideerides kirja sisuna.


Mis on kaaskirja eesmärk?

Kui CV peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade töökogemusest, siis kaaskirja peamiseks eesmärgiks on välja tuua, mis kandidaat sobib pakutavale positsioonile. Kaaskirjas kirjeldab tööotsija oma sobivus tööpakkumises välja toodud nõudmistele, näitamaks, et ta on töökuulutuses olevate nõudmistega tutvunud ja vastab nendele. Üldjuhul tuuakse kaaskirjas punktidena välja kõik nõudmised, mis tööpakkumises esitatud, millele järele lisatakse lühike seletus, miks tööotsija vastab nõudmistele. 


Kaaskirja struktuur:

1. Pöördumine

Kaaskiri peaks algama pöördumisega konkreetse inimese poole. Üldjuhul peaks selleks inimeseks olema tööpakkumises välja toodud kontaktisik. 


Näide: Lp. hr/pr Tamm või Lp. Tiina Tamm. 


Kui töökuulutuses pole ettevõte kontaktina ühtegi nime välja toodud, siis võib pöördumise teha ka personali- või ettevõtte juhile.


Näide: Lp. personalijuht.


Pöördumise puhul on hea ka mõelda sellele, millisesse ettevõttesse kandideeritakse. Kui kandideeritav ettevõtte on traditsiooniline, siis on soovituslik kasutada formaalset pöördumist. Kui aga kandideeritake idufirmasse või “noorusliku” brändikuvandiga ettevõttesse, siis võib kaaluda ka mitteformaalsemat pöördumist, näiteks Tiina Tamm.


2. Sissejuhatus

Pöördumisele peaks järgnema põhjus, miks kiri on saadetud. Tuleks mainida, et soov on osa võtta konkursist ja nimetada konkreetne ametipositsioon, kuhu kandideeritakse. Hea tava on ka ära mainida, kust töökuulutus on leitud. 


Näide: Leidsin Teie töökuulutuse talents.fund tööportaalist ja soovin osa võtta Teie poolt välja kuulutuatud “IT spetsialisti” konkursist.


3. Sobivus ametikohale (kõige olulisem osa kaaskirjast)

Sissejuhatusele järgneb põhjendus, miks kandidaat sobib pakutavale ametikohale. Siin võib vormistamisel olla kaks lähenemist:

a) kirjutada tekst paragrafina,

b) tuua tööpakkumises esitatud nõudmised välja punktidena.


Laiemalt levinud on praktika tuua soovituslik info välja tuua punktidena, sest nii on see ülevaatlikum ja paremini struktureeritud. Kirjelduses, miks kandidaat sobib pakutavale töökohale, tuleb olla spetsiifiline ja rõhutada saavutusi.


Hea näide: Edukas aktiivse (B2B) müügi kogemus - Töötasin kaks aastat ettevõttes Müügitalent OÜ B2B müügiagendina.


Veel parem näide: Edukas aktiivse (B2B) müügi kogemus - Töötasin kaks aastat ettevõttes Talents OÜ B2B müügiagendina, mille jooksul kasvatasin igas kvartalis uute klientide arvu keskmiselt 20%.


4. Kokkuvõte

Kaaskiri peaks lõppema optimistlikul noodil. Hea oleks kokkuvõtlikult üle öelda, miks kandidaat on töökohast huvitatud ja kuidas ta suudaks ettevõttele lisaväärtust pakkuda. Samuti võiks mainida, et ollakse meeleldi valmis edasi suhtlema ja küsimustele vastama.


Näide: Teie poolt pakutud graafilise disainer ametikoht on minu jaoks atraktiivne, sest mulle meeldib Teie ettevõtte visuaalide loominguline stiil. Varasematel töökohtadel olen saanud palju rakendad oma loomingut ja usun, et minu loominguline võimekus oleks Teie ettevõtte jaoks suureks väärtuseks. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis vastan nendele meeleldi telefoni +372 5555 5555 või e-maili katikaru@gmail.com teel. Ootan Teiega kohtumist, et arutada põhjalikumalt, kuidas saaksin panustada Teie ettevõtte tegevusse.


Mida meeles pidada?

  • Kaaskirja lisada kontaktandmed
  • Võib kasutada "bulleteid" või "bold" fonti, kuid nendega tuleb olla mõõdukas
  • Väljendusvorm olgu konkreetne ja kokkuvõtlik
  • Vältida kirjavigu - siin aitab sõbra/tuttava abistav silmapaar
  • Kasutada ei tasu üks-ühele lauseid, mis on kirjas internetis leitavates kaaskirja näidistes
  • Kaaskirjas pole vaja üle rääkida seda, mis CV juba olemas - leia tuleks uus lähenemisnurk

Palju edu kaaskirja koostamisel!