Milline info CV-s vähendab tööleidmise tõenäosust?

27.03.2020

Heal CV-l on võtmetähtsus töökoha leidmisel. See peaks esile tooma tööotsija oskused, kogemusi, töökäiku ja saavutusi, et personalitöötajad saaksid otsustada, kas kandidaat on pakutava töökoha jaoks sobiv. Ühest küljest peab CV sisaldama piisavalt asjakohast informatsiooni, samas ei tohiks see olla liiga pikk. Millise info lisamine on ebaoluline ja tuleks elulookirjeldusest välja jätta?


Kirjavead ja ebaprofessionaalne kirjaviis

Lohakalt koostatud CV, mis on täis kirjavigu, jätab halva mulje ja vähendab märkimisväärselt tööotsija võimalust vestluseni jõuda. Tekst CV-s peab olema professionaalne, lihtsasti loetav ja kirjavigadeta. Õnneks on kirjavigu vältida küllaltki lihtne - CV tuleb mitu korda tähelepanelikult läbi lugeda ja paluda hea keelevaistuga sõbra abi vigade leidmisel. Hea on CV ka välja printida, sest tihti paistavad just trükitud versioonil vead paremini silma. 


Eesmärk

Sage praktika on CV-sse lisada eesmärgi sektsioon kirjeldusega, mida töökohalt oodatakse ja kuhu soovitakse tööelus jõuda. Sellest tulenevalt tekib kaks probleemkohta. Esiteks ei peeta tihti silmas ettevõtte seisukohti.. Seda on tööotsijal ka keeruline teha, sest puudub täpne info ettevõtte kultuuri ja konkreetse töö kohta. Teiseks probleemiks, isegi kui peetakse silmas ettevõtte vaatepunkte,t, on see, et kui kirjeldatud eesmärgid ei kattu tööandja omadega, siis on personalitöötajal lihtne teha negatiivne otsus ja tõsta CV kausta “mittesobivad kandidaadid”, kuigi kui oleks toimunud selleteemaline vestlus, siis oleks võib-olla suudetud leida piisavalt suur ühisosa, et töösuhet alustada.


Ebaprofessionaalne meiliaadress

Esmamulje on oluline ja kui CV-sse on kontakt e-mailiks kirjutatud deathmachine230@hot.ee, siis võib see kandidaadist ennatlikult halva mulje jätta. Uue e-maili tegemine on lihtne ja pole head põhjust, miks nii tühise asjaga riskida. E-mail võiks koosneda sinu ees- ja perekonnanimest, seega tasub e-maili loomisel loomingulisusest loobuda ja jätta see ressurss muudeks tegevusteks.


Elukoha aadress

Iga millimeeter CV-s on väärtuslik vara. Ebaolulisel infol pole CV-s ruumi ja seega ei peaks väärtuslikku ruumi aadressi kirjapanekuks kasutama. Suure tõenäosusega elukoht tööandaja silmis kellelegi lisapunkte ei anna. Kui Sa oled kohalik kandidaat ja usud, et Sinu elukoht võib kandidatuurile kasuks  tulla, siis piisab linna või valla nimetamisest.


Igapäevased oskused 

CV-sse ei tasu kirjutada oskuseid, mida kõik nagunii valdavad. Oskus kasutada telefoni, arvutit ja koopiamasinat on ettevõtete jaoks iseenesest mõistetavaks ja selle eraldi väljatoomine pole vajalik. See info ei erista tööotsijat konkurentidest. Pigem tuleb kirjapandu kahjuks, sest klišeelikud väited  nagu “oskus töötada nii meeskonnas kui ka individuaalselt” jätavad halva mulje.


Tühjad väited

Väga paljudest CV-dest leiab väiteid nagu kohusetundlik, motiveeritud, hea suhtleja ja töökas. Tööandja jaoks ei lisa need sõnad mingit lisaväärtust. Antud väidetel pole mingit tõestust ja ilusaid sõnu võivad paberile kirjutada kõik. Isikuomadused on liiga abstraktsed, et nendele CV-s ruumi jätta. Isikuomadusi proovivad personalitöötajad tuvastada tööintervjuu käigus läbi erinevate küsimuste. CV-sse kirja panduna on tegu tühjade sõnakõlksudega.


Ebaolulised hobid

Kui hobi on seotud kandideeritava töökohaga, näiteks ajakirjaniku ametikohale kandideerija kirjutab blogi, siis see hobi õigustab enda kohta CV-s. Kui aga inimene kandideerib ehitusinseneri ametikohale ja toob oma hobina välja armastusluuletuste lugemise, siis on olukord teine. Esiteks pole hobi kuidagi kandideeritaval positsioonil hästi hakkama saamisel abiks ja teiseks võib see kandidaadi kohta tekitada eelarvamuse, mis võib kaalukaussi liigutada soovimatus suunas.


Ebasobiv pilt

Kas CV-sse lisada pilt või mitte? Tegelikult pole ühest vastust, aga kindlasti on asju, millele tasub enne otsuse langetamist mõelda. Suuresti sõltub see kandideeritavast töökohast. Enamikel ametipositsioonidel pole välimus oluline ja seega pole ka selle lisamine CV-sse vajalik. Pilt võib taaskord viia eelarvamuste ja sellest tuleneva soovimatu diskrimineerimiseni. Kui aga kandideeritakse ametikohale, kus välimus mängib suurt rolli, näiteks telereporteri ametikoht, siis pigem võiks pildi lisada. Teine asi, millele mõelda on see, millist pilti sobib CV-sse lisada. Pilt, mis tehtud sõpradega saunas, vähendab šansse leida töö. Pilt peaks olema profesionaalne ja hea kvaliteediga. Kui kahtled, kas ja millist pilti CV-sse lisada, siis on turvalisem jätta see lisamata. Kui tööandjal on tõesti soov näha, milline kandidaat välja näeb, siis on alati võimalik nime guugeldada ja vaadata pilti sotsiaalmeedia kontodest.


Kui sa oled välja saatnud mitmeid CV-sid, aga ükski tööandja pole sinuga ühendust võtnud, siis loe oma CV kriitilise pilguga üle ja vaata, kas märkad eelmainitud vigu oma eluloo kirjelduses.